KAMMER-MESSIAS
Händels populære oratorium er en fast og elsket 
bestanddel af vores juletradition. men faktisk er det kun 1. del der omhandler julen.
2. og 3. del er koncentreret om hhv. påsken og apokalypsen.
Ved at fokusere på de to sidste dele af det store værk var det hensigten at 
løsrive et af den klassiske musiks største værker fra en snæver binding til julen.

De første opførelser var med strygekvartet, men på nær et sporadisk besøg af en fløjte og en guitar blev der senere tale om rene á cappella versioner, med recitativernes og ariernes.instrumentale . ledsagelse arrangeret for kor.

Til forskel fra de mere traditionelle opførelser med orkestre og meget store kor, fremstår således et mere ”intimt” og tekstnært møde med Händels populære og elskede værk.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk